Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Gryfickie Stoły Wielkanocne - 12.04.2014

WTZ i OREW w dniu 12.04.2014 brały udział w konkursie "Gryfickie Stoły Wielkanocne 2014". Organizatorem imprezy był Gryficki Dom Kultury. Celem konkursu było kultywowanie i podtrzymywanie tradycji wielkanocnych. Zadaniem uczestników było przygotowanie wystroju stołu świątecznego z dekoracjami i przysmakami kuchni staropolskiej. Ponadto podczas trwania imprezy odbyły się warsztaty rękodzielnicze, związane z ozdobami wielkanocnymi: pisanki, kraszanki, kartki itp. Do zwiedzania wystawy i udziału w warsztatach zachęcał gryficzan zespół ludowy "Przepióreczka", który swoimi występami uświetnił imprezę. 
G.C.
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: