Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Grill pożegnalny - 20.05.2013

Grill pożegnalny - 20.05.2013

         20 maja odbył się grill pożegnalny dla kolegi Rafała. To była smutna dla wszystkich chwila, jednak Rafał powiedział, że o nas nie zapomni i, że będzie nas odwiedzał.
         20 maja odbył się grill pożegnalny dla kolegi Rafała. To była smutna dla wszystkich chwila, jednak Rafał powiedział, że o nas nie zapomni i, że będzie nas odwiedzał.
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: