Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Festiwal Słońca - XII Przegląd Teatrów Niepełnosprawnego Aktora - 19-20/10/2017

Za nami już wielkie emocje XII Festiwalu Słońca – Przeglądu Teatrów Niepełnosprawnego Aktora. Gospodarzem dwudniowej imprezy było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryficach. Festiwal odbył się m.in. dzięki projektowi, który był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.
W czasie tegorocznego Festiwalu Słońca na deskach Gryfickiego Domu Kultury zaprezentowało się 13 zespołów z terenu województwa zachodniopomorskiego. Zmagania aktorów oceniało szanowne jury w osobach: pan Tomasz Krzysica, pan Jacek Zdrojewski i pan Artur Czerwiński. Wszystkie przedstawienia w wykonaniu niepełnosprawnych aktorów oklaskiwane były gromkimi brawami.
Tegoroczny XII Festiwal Słońca poprowadzili Alicja Grabowska oraz Mirosław Prośniewski, na co dzień pracownicy PSONI w Gryficach. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in. pani Marzenna Marciniuk ze Szczecińskiego oddziału PFRON, wicestarosta Powiatu Gryfickiego Ireneusz Wojciechowicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Gryficach Krzysztof Tokarczyk, sekretarz Powiatu Gryfickiego Stanisław Hołubczak, a także skarbnik gminy Gryfice Jolanta Mazurek, radne gminy Gryfice Beata Smoleńska oraz Marzena Pelc. Oficjalnego otwarcia Festiwalu dokonał przewodniczący PSONI Koło w Gryficach Wincenty Heilik.
Druga część dwudniowego przeglądu odbyła się w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitcyjnym „SUS” w Mrzeżynie. To właśnie tutaj nastąpiła część ceremonialna, podczas której wręczone zostały nagrody .
Najlepsze przedstawienie w kategorii dzieci i młodzież i tym samym I miejsce zdobył zespół teatralny z OREW Gryfice za spektakl pt. „Biały niedźwiedź”, II miejsce zdobył OREW Ostromice za spektakl pt. ”Śladami Małego Księcia” III miejsce zespół z OREW Przybiernów za przedstawienie pt. ”W krainie wesołych krasnoludków”
W kategorii młodzież i dorośli, statuetka za I miejsce powędrowała do WTZ Gryfice za sztukę pt.” Jestem”, II miejsce zdobył zespół z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jarominie za przedstawienie pt. ”Samotny wśród ludzi” a III miejsce zdobyli aktorzy z WTZ Białogard za sztukę pt” Noe.
Najlepszym aktorem I kategorii został Dawid Cięszki z Powiatowego Ośrodka Wsparcia za rolę Jasia, a najlepszym aktorem II kategorii została Amelia Ławniczak za rolę Krasnala. Jury przyznało również nagrodę dla najmłodszego aktora Festiwalu Słońca, którym okazał się Mikołaj Docenko z OREW Przybiernów. Nagrodę dla najmłodszego aktora ufundowała pani Justyna Fedak Bialkowska.
W imieniu organizatorów składamy serdeczne podziękowania szanownemu Jury za obiektywna ocenę zmagań aktorskich, dyrekcji i pracownikom Gryfickiego Domu Kultury, pani Izabelli Piłat-Malickiej z Centrum Rozrywki Rodzinnej „Kapitol” w Gryficach, oraz pani Krystynie Wożniak i panu Pawłowi Woźniak z Ośrodka SUS w Mrzeżynie za pomoc w organizacji XII Festiwalu Słońca.

Galeria 1

Galeria 2