Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Festiwal Słońca - IX Przegląd Teatrów Niepełnosprawnego Aktora - 2-3.10.2014

Dnia 2 października 2014r. odbył się IX „Festiwal Słońca” – Przegląd Teatrów Niepełnosprawnego Aktora. Organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gryficach we współpracy z Gryfickim Domem Kultury i Ośrodkiem Wczasowym „Gryf” w Pobierowie. Patronat nad tegorocznym festiwalem objął poseł na Sejm RP - pan Konstanty Tomasz Oświęcimski. Projekt współfinansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

O nagrody walczyło 12 grup teatralnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

I miejsce w kategorii dzieci i młodzież zdobył zespół Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczego z  Gryfic z za przedstawienie pt. "Smutny pajacyk". Drugie miejsce przypadło Niepublicznemu Gimnazjum nr 1 z Radowa Wielkiego za przedstawienie pt. "Czerwony Kapturek. Wersja 2.0" zaś trzecie miejsce zajęła grypa teatralna z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego z Ostromic za przedstawienie pt. "Szczęście". Na najwyższym podium w kategorii młodzież i dorośli stanęła grupa teatralna z Warsztatu Terapii Zajęciowej w  Białogardzie  za spektakl pt. "Koziołek Matołek w Japonii", drugie miejsce zdobyła grupa teatralna z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Gryfic, za przedstawienie pt. "Pokochaj swój los", zaś na najniższym stopniu podium znalazła się grupa teatralna z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Jaromina z przestawieniem pt. "Na straganie". Nagrody indywidualne dla najlepszego aktora w I i II kategorii otrzymali:   Filip Nurkowski z OREW w Ostromicach oraz Krzysztof Wojciechowski z WTZ w Gryficach. Poza tym jury zadecydowało o przyznaniu wielu wyróżnień aktorskich.

            Po zmaganiach w Gryfickim Domu Kultury wszyscy udali się do Ośrodka Wypoczynkowego „Gryf”, gdzie ogłoszono wyniki i rozdano nagrody. Następnie czekała ich wspaniała wspólna zabawa i zasłużony odpoczynek. Następnego dnia pożegnawszy się ze starymi i nowymi przyjaciółmi ruszyli  w drogę powrotną do swoich placówek.
Zarząd i kierownictwo Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gryficach pragną serdecznie podziękować panu Konstantemu Tomaszowi Oświęcimskiemu za objęcie przeglądu patronatem i ufundowanie słodkiej nagrody dla każdego uczestnika „Festiwalu Słońca”. Podziękowania składają również na ręce państwa Wioletty i Artura Łąckich - właścicieli Ośrodka Wypoczynkowego „Gryf” w Pobierowie oraz  pani dyrektor Róży Szuster i pracowników Gryfickiego Domu Kultury. Wdzięczność swą pragną wyrazić szanownemu jury przeglądu: pani Dominice Mrozowskiej i panu Arturowi  Paczesnemu z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie oraz panu Markowi Kościółkowi z Teatru „Krzyk” w Maszewie.

Wkrótce więcej zdjęć.