Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Formy dodatkowe

Kółko Wędkarskie

W ramach terapii działa kółko wędkarskie, za które odpowiedzialni są: Andrzej Tomczyk, Cezary Wadas oraz Krzysztof Szrejder.

Celem kółka jest: organizowanie i prowadzenie wyjazdów wędkarskich w następujących dyscyplinach wędkarskich:

a) wędkarstwo spławikowe;

b) wędkarstwo gruntowe

Pozostałe cele:   propagowanie wędkarstwa i etyki wędkarskiej, rozwijanie indywidualnych zainteresowań wędkarskich i przyrodniczych, dbałość o środowisko naturalne, rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym  i sportem wędkarskim wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie, nawiązywanie współpracy z innymi zakładami pracy w zakresie popularyzacji sportu wędkarskiego oraz rekreacji, włączenie osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczność wędkarską. Kółko wędkarskie realizuje ww. cele poprzez: organizowanie spotkań i zawodów wędkarskich, pozyskanie nowych członków z pośród osób niepełnosprawnych intelektualnie, udział w zawodach wędkarskich organizowanych przez inne placówki, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi kołami i jednostkami wędkarskimi, wspólne wyjazdy nad akweny komercyjne i niekomercyjne, dbanie o porządek na stanowisku wędkarskim, doskonalenie umiejętności zawodników w zakresie wędkarstwa.

Kólko teatralne
W ramach terapii odbywają się zajęcia kółka teatralnego, które prowadzone jest przez; Andrzeja Tomczyka, Grażynę Elwart, Mirosławę Puklicz oraz Annę Jędzurę. Próby przygotowanych spektakli, inscenizacji odbywają się dwa razy w tygodniu w Gryfickim Domu Kultury. Celem prowadzonej terapii jest nie tylko doskonalenie sztuki teatralnej, ale rozwój i usprawnianie różnych dziedzin funkcjonowania uczestników. Premiera przedstawień poprzedzona jest ogromem pracy. Aktorzy uczą się tekstów, pomagają przy tworzeniu dekoracji, strojów i rekwizytów. Swoje umiejętności sceniczne prezentują na różnych imprezach okolicznościowych oraz przeglądach teatralnych.
Kółko taneczne

Zespół Tańca Towarzyskiego "MAMBA" rozpoczął swoją działalność w styczniu 2007r. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie zajęć jest Monika Śmiglicka oraz Alina Rymer. Próby odbywają się raz w tygodniu w Gryfickim Domu Kultury.


Do kółka należą uczestnicy WTZ którzy przejawiają zainteresowanie tańcem towarzyskim. Zespół pod nazwą ''Mamba" uczy się podstawowych kroków i wyczucia rytmu, a osiągnięcia było można po raz pierwszy zobaczyć w Dzień Godności tj. 1 maja 2007r. na gryfickim Placu Zwycięstwa. Grupa zaprezentowała taniec miłości - rumbę. W swoim dorobku zespół ma liczne nagrody zdobywane podczas różnych przeglądów tanecznych. W repertuarze zespołu, oprócz tańców towarzyskich są także tańce narodowe: krakowiak, polonez.

Stroje do tańca są szyte w pracowni dziewiarsko - krawieckiej.

Kółko muzyczne

Kółko muzyczne powstało we wrześniu 2007r. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie zajęć jest muzykoterapeuta Cezary Wadas. Zajęcia odbywają się codziennie.

Celem działalności kółka jest umuzykalnienie uczestników, kształtowanie wyobraźni, słuchu i wrażliwości na dźwięki a także pokonywanie stresu poprzez występy publiczne w zespole muzycznym.

Do kółka należą uczestnicy WTZ oraz podopieczni OREW.