Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Filmy

Sen Weroniki (OREW)
OREW DANCE
Film promocyjny PSOUU (cz. 1)
Film promocyjny PSOUU (cz. 2)
XV-lecie OREW i WTZ (2009)
Dzień Niepodległości (OREW)
Świąteczne przesłanie 2009
Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie
Festiwal Słońca 2011 - Przegląd Teatrów Niepełnosprawnego Aktora
Festiwal Słońca 2010 - Przegląd Teatrów Niepełnosprawnego Aktora