Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Festiwal Słońca 2013 - Przegląd Teatrów Niepełnosprawnego Aktora - 10.10.2013

           10 października br. w Gryfickim Domu Kultury odbył się VIII Przegląd Teatrów Niepełnosprawnego Aktora „Festiwal Słońca”. Organizatorem przeglądu było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryficach z pomocą Gryfickiego Domu Kultury. 

W przeglądzie udział wzięło 11 placówek z województwa zachodniopomorskiego: dzieci i młodzież z Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych jak również młodzież i dorośli z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przed zmaganiami grup teatralnych mieliśmy przyjemność oglądać występ zespołu Tanecznego z OREW i WTZ Gryfice, którzy wspólnie zatańczyli Poloneza. 

 

           W I kategorii dzieci i młodzież nagrodę GRAND PRIX otrzymał zespół teatralny  z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego  z Gryfic za przedstawienie pt. ,,Kot w butach”.

           W II kategorii młodzież i dorośli nagrodę GRAND PRIX otrzymał zespół teatralny  z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Trzebiatowa za przedstawienie pt. ,,Światło i cień”.

           Zarząd, kierownictwo, pracownicy oraz podopieczni PSOUU Koło w Gryficach składają serdeczne podziękowania członkom jury, pracownikom GDK oraz wszystkim przybyłym gościom.

Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: