Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Festiwal "O Złoty Klucz" - 25-26.09.2014

W dniach 25-26 września w Hali Widowiskowo sportowej w Mrzeżynie odbyła się XII edycja Festiwalu piosenki Osób Niepełnosprawnych „O Złoty Klucz” organizowany  przez PSOUU w Trzebiatowie. Naszą placówkę reprezentował: Jarosław Dąbrowski pod kierownictwem Cezarego Wadasa. W festiwalu udział wzięło 10 ekip z województwa zachodniopomorskiego. I miejsce w kategorii soliści przypadło WTZ z Wałcza, natomiast I miejsce w kategorii zespoły przypadło WTZ ze Szczecina. Warto nadmienić, iż poziom zmagań z roku na rok jest coraz wyższy co sprawia, że sięgnięcie po najwyższy laur jest coraz trudniejsze. Tradycyjnie już dziękujemy organizatorom PSOUU koło w Trzebiatowie za zaproszenie oraz za wysoki poziom organizacji imprezy mając nadzieję,  iż za rok znowu się spotkamy.
Po rywalizacji wszyscy wykonawcy zostali zaproszeni do Ośrodka wypoczynkowego SUS na kolację oraz zabawę taneczną.