Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kamieniu Pomorskim - 7.05.2013

Dnia 7 maja 2013 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim zaprosiło nas na Festyn Integracyjny z okazji obchodów Dnia Godności Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Uroczystości rozpoczęły się kolorowym korowodem ulicami miasta, po czym przeszliśmy na festyn, który odbył się na terenie stadionu miejskiego w Kamieniu Pomorskim. Oglądaliśmy występy artystyczne, które były przygotowane przez zaproszonych gości. My zaprezentowaliśmy kolorowy i energiczny ,,Taneczny Mix”. Braliśmy udział w wielu grach i zabawach ruchowych dla dzieci i młodzieży, a także mogliśmy uczestniczyć w pokazach karate i malowaniu twarzy. Dla gości był też przygotowany suty poczęstunek w postaci kiełbasek i zupy.

           Całej imprezie towarzyszyła piękna pogoda i miły nastrój. Do warsztatu wróciliśmy z kolorową statuetką i oficjalnym podziękowaniem od organizatorów.
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: