Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Działalność i kompetencje

- forma prawna - Stowarzyszenie

- data powstania – 21 czerwca 1993r.

- Koło posiada osobowość prawną od 1996 roku

- jest wpisane do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000064590

- od 8 stycznia 2010 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

              

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryficach prowadzi dwie placówki: 
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy oraz Warsztat Terapii Zajęciowej.

 

Placówki oraz biuro Stowarzyszenia czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Podstawowe akty prawne regulujące działalność Stowarzyszenia oraz jego placówek:

KOŁO:

OREW:

WTZ: