Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Dni otwarte OREW i WTZ - 09 - 16.05.2014                                                                                                                                                      

           Z okazji jubileuszu XX – lecia placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryficach, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Warsztatu Terapii Zajęciowej, w dniach od 9 do 16 maja zorganizowaliśmy „dni otwarte” w naszych placówkach. Podczas  „dni otwartych” wszyscy odwiedzający mogli poznać jak wygląda codzienna praca i nauka naszych podopiecznych.  Można było oglądać wystawę prac wykonaną przez uczniów OREW w Rogowie oraz przez uczestników WTZ w Gryficach. Dodatkowo goście mieli okazję wspólnie z podopiecznymi ośrodka skomponować „pizzę”. Nasi goście mieli także możliwość pobawić się z najmłodszą grupą przedszkolną OREW oraz uczestniczyć w zajęciach "Porannego Kręgu" w grupie rewalidacyjnej. Miłym dla nas zaskoczeniem było spore zainteresowanie, przejawiające się znaczną liczbą osób, które nas odwiedziły. Usłyszeliśmy wiele słów uznania i mnóstwo pochwał. Nasi goście pozostawili pamiątkowe wpisy w kronikach. Wspólne spotkania dały sposobność do ukształtowania się w gościach takich cech, jak: uczynność, wytrwałość, samodzielność, opiekuńczość, solidarność, troskliwość, wyrozumiałość, odpowiedzialność za drugiego człowieka. Nastąpiło też przełamanie obaw, poczucia litości i obojętności względem osób niepełnosprawnych. Mieliśmy przyjemność gościć w naszych murach młodzież  i wychowawców z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza z Gryfic, z Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego z Gryfic, młodzież i wychowawcy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu oraz Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej, Domu Dla Dzieci w Gryficach. Ponadto w placówce w Rogowie gościliśmy burmistrza Trzebiatowa Pana Zdzisława Matusewicza, Panią Danutę Miętką, kierownika Publicznego Przedszkola w Mrzeżynie oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Kobiet Mrzeżyna.

            Dni otwarte pozwoliły zaistnieć placówkom PSOUU Koło w Gryficach w środowisku lokalnym. Mamy nadzieje, ze w niedalekiej przyszłości grono naszych przyjaciół się powiększy, co zaowocuje długotrwała współpracą. Dziękujemy!

Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: