Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Dzień Edukacji Narodowej - 14.10.2014

W dniu 14 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, młodzież z Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gryficach z przewodniczącym p. Wincentym Heilikiem na czele, mile nas zaskoczyli dowodami uznania za naszą pracę, jakimi były słowa podziękowania i piękne kwiaty. Kierownictwo placówek oraz pracownicy serdecznie dziękują Zarządowi PSOUU oraz młodzieży z WTZ za miły akcent dzisiejszego dnia.