Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Dbamy o środowisko - 13.11.2014

Dzisiejszego ranka spotkała nas miła niespodzianka. Pan Ryszard Chmielowicz z Panią Wiesławą Kieler z Wydziału Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska z Gminy Gryfice przyszli do naszych uczniów z nagroda rzeczową oraz dyplomem od Burmistrza Miasta p. Andrzeja Szczygła w ramach akcji "Obrońców Planety - zbiórka płyt CD i DVD". Miło nam, że nasi uczniowie zostali docenieni w tak szczytnej akcji.