Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Bal Walentynkowo - Karnawałowy OREW - 14.02.2014

             Dnia 14.02.2014r. w Klubie Garnizonowym JW w Mrzeżynie, dzięki pomocy Dowódcy Jednostki oraz Pani Kierownik Klubu Garnizonowego, odbył się Bal Karnawałowo - Walentynkowy dla podopiecznych OREW Gryfice i Oddziału OREW w Rogowie.
           Oprócz wspaniałej muzyki wykonanej przez naszego muzykoterapeutę – Czarka Wadasa, naszą imprezę urozmaicił występ Pana Tomasza Stankiewicza, który wykonał piosenkę napisaną specjalnie na tę okazję. Podczas zabawy  organizowane były konkursy  z nagrodami.  Wszyscy uczestnicy Balu jak i cała sala wystrojeni byli zgodnie z tematyką Balu – czerwone stroje, serca, pomalowane twarze, miłosne piny. Na stołach nie zabrakło także smakołyków i pysznych napoi. Swoim przybyciem zaszczycili nas Pan Krzysztof Zbytnik oraz Pani kierownik Klubu  i przedstawiciel Jednostki Wojskowej w Mrzeżynie. Wszyscy uczestnicy Balu z uśmiechem na twarzy i balonami w kształcie serca powrócili do domów. 
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena:
Ocena: