Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Bal karnawałowy WTZ - 28.02.2014

Karnawał to okres zimowych balów,  pochodów i zabaw…

            My również 28.02.2014r. bawiliśmy się wraz z zaprzyjaźnioną placówką WTZ Jaromin w Tawernie „Dragon”  w Gryficach. Uroczystego otwarcia balu dokonała Pani Kierownik WTZ w Gryficach. W trakcie balu odbyły się różne konkursy, w których uczestnicy mogli wykazać się talentem tanecznym, plastycznym oraz sprytem. Zabawa zakończyła się ukoronowaniem króla i królowej balu.

 

           Chcielibyśmy podziękować właścicielom Tawerny „Dragon” za gościnę oraz rodzicom  uczestników za smaczne wypieki..