Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Bal Karnawałowy Warsztatu Terapii Zajęciowej - 27/01/2017

Dnia 27 stycznia 2017r., wraz z zaprzyjaźnioną placówką WTZ z Jaromina, bawiliśmy się w Pałacu „Ptaszynka” w Rybokartach.  Uroczystego   otwarcia balu dokonała  pani Renata Mazurek – kierownik WTZ w Gryficach. W trakcie wspaniałej zabawy odbywały się konkursy i były oczywiście nagrody. O smaczny poczęstunek zadbali  właściciele pałacu, a w dobry nastrój podczas całego wieczoru wprowadzał nas zespół muzyczny „Kelleris”. Z niecierpliwością będziemy oczekiwać na kolejną  zabawę. Mamy nadzieję ,że spędzimy znowu miło czas w tak doborowym  towarzystwie.