Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Bal karnawałowy OREW - 10/02/2017

W dniu dzisiejszym (10.02.2017) odbył się długo oczekiwany przez wszystkich bal karnawałowy.Sala gimnastyczna zamieniła się w magiczną krainę pełną barwnych postaci.Przy skocznej muzyce przeplatanej konkursami wszyscy świetnie się bawiliśmy. Siły regenerowaliśmy w słodkim bufecie pełnym pyszności. Tym samym zakończyliśmy pierwsze półrocze i w dobrych humorach rozpoczynamy ferie zimowe.

Galeria 1

Galeria 2

Galeria 3

Galeria 4

Galeria 5

Galeria 6

Galeria 7