Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Andrzejki OREW - 28.11.2014

Dnia 28.11.2014 dzieci z OREW uczestniczyły w tradycyjnej zabawie Andrzejkowej. Podopieczni z entuzjazmem brali udział w konkursach i zabawach. Największą radość sprawiło dzieciom lanie wosku oraz odczytywanie cieni figur woskowych. W podziękowaniu za tak miłą atmosferę rozdano dzieciom ciasteczka z wróżbą oraz poczęstowano deserem lodowym.