Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

XX - lecie Koła PSOUU w Trzebiatowie

         W ramach obchodów 20-lecia utworzenia Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Trzebiatowie mieliśmy przyjemność wziąć udział w/w uroczystościach.

      Z naszej placówki pojechała 3-osobowa delegacja uczestników wraz z panią kierownik Renata Mazurek i sekretarzem Zarządu Koła, panem Tomaszem Jędzurą. W trakcie uroczystości podziwialiśmy występy WTZ z Trzebiatowa. Wzięliśmy udział w konferencji pt. „Rola osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczeństwie lokalnym”, która poprowadził pan Mirosław Szczeglik – prezes Zachodniopomorskiego Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości. Mieliśmy również okazję posłuchać historii powstania i działalności Koła PSOUU w Trzebiatowie. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku i oczywiście wspaniałego jubileuszowego tortu, którego wszyscy posmakowaliśmy.

         Jeszcze raz składamy gratulacje dla PSOUU Koło w Trzebiatowie i życzymy dalszych sukcesów na kolejne lata działalności.

  

               Kierownik, pracownicy i uczestnicy
           WTZ Gryfice