Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin.

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Przekaż 1% podatku dla PSOUU w Gryficach

Od 8 stycznia 2010 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego, uprawniający do pozyskiwania środków z odpisu 1% z podatku dochodowego. Z każdym rokiem dzięki życzliwości naszych darczyńców pozyskujemy coraz większe środki finansowe, które spożytkowujemy na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki dotychczasowym wpłatom mogliśmy między innymi zakupić nowy specjalistyczny autobus do przewozu osób niepełnosprawnych. 

          Aby dokonać odpisu 1% podatku, należy w formularzu PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38 w odpowiedniej rubryce wpisać nasz numer KRS - 0000064590.
Zachęcamy do rozliczenia się za pomocą poniższego programu.
Program PITy TaxMachine 2014/2015 - kliknij aby pobrać